Επιστροφή προϊόντων

Για να εξυπηρετηθείτε καλύτερα όσο αφορά τις συναλλαγές σας αλλά και τυχόν επιστροφή προϊόντων επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας στο degrwear@degrwear.com

Για να πραγματοποιήσετε αλλαγή κάποιου προϊόντος πρέπει πρώτα να έρθετε σε επαφή με την εταιρία μας μέσα σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από την ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής. Το προϊόν που επιθυμείτε να αλλάξετε πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να έχει όλα τα καρτελάκια σήμανσης όπως όταν το παραλάβατε. Θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα επιστροφής εκτός και αν παραλάβατε άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε εξ αιτίας κάποιου λάθους της εταιρίας μας.

Επιστροφή χρημάτων

Η εταιρία μας δεν πραγματοποιεί επιστροφή χρημάτων, εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις που από λάθος της εταιρίας θα παραλάβει ο καταναλωτής διαφορετικό προϊόν από αυτό που είχε παραγγείλει. Το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στον καταναλωτή μέσα σε διάστημα 14 ημερών, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, όπως τα περισσότερα προϊόντα της DGR.